Nồi nấu cao

Thương hiệu : Inoxtrungthanh

Liên hệ

Nồi nấu cao khách hàng tại Hải Phòng

- Chạy thử điện tại nhà khách hàng

- Mô tơ quấy

- Cánh quạt