Máy rửa bát, chén

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7215

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7215

Liên hệ

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7215 - Máy rửa chén đứng độc lập - Thân vỏ inox - Điều khiển cảm ứng - Màn hình hiển thị LED - Dung tích 14 bộ đồ ăn châu âu - 7 chương...

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7201

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7201

Liên hệ

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-J7201 - Máy rửa chén đứng độc lập - Thân vỏ inox - Điều khiển điện tử - Màn hình hiển thị LED - Dung tích 14 bộ đồ ăn châu âu - 7 chương...

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-9276

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-9276

Liên hệ

Máy rửa chén đứng độc lập WQP12-9276 - Máy rửa chén đứng độc lập - Thân vỏ inox - Điều khiển điện tử - Màn hình LCD - Dung tích: 12 bộ đồ ăn Châu Âu - 7 Chương trình rửa -...

Máy rửa chén đứng độc lập WQP 12-9242A

Máy rửa chén đứng độc lập WQP 12-9242A

Liên hệ

Máy rửa chén đứng độc lập WQP 12-9242A -   Máy rửa chén đứng độc lập -   Thân vỏ inox -   Điều khiển điện tử -   Dung tích: 12 bộ đồ ăn Châu Âu -   7 Chương trình rửa -   Lượng...

Máy rửa chén âm tủ WQP12-9373D

Máy rửa chén âm tủ WQP12-9373D

Liên hệ

Máy rửa chén âm tủ WQP12-9373D - Máy rửa chén âm tủ - Thân vỏ inox - Điều khiển điện tử - Màn hình LCD - Dung tích: 12 bộ đồ ăn Châu Âu - 8 Chương trình rửa - Chức năng...

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - J73091

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - J73091

Liên hệ

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - J73091   - Thân vỏ inox - Điều khiển điện tử - Màn hình hiển thị LED - 7 chương trình rửa tự động - Chế độ hẹn giờ tự động - Chức năng...

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - 9346B

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - 9346B

Liên hệ

Máy rửa chén âm tủ WQP12 - 9346B - Máy rửa chén âm tủ - Thân vỏ inox - Điều khiển điện tử - Màn hình LCD - Dung tích: 12 bộ đồ ăn Châu Âu - 7 Chương trình rửa -...