Giường Inox bệnh nhân 01

Thương hiệu :

Liên hệ

Giường Inox y tế bệnh viện có 2 tay quay nâng đầu, nâng chân

Liên hệ: 0904 627 195 - 0904 756 123