Inox Trung Thành sản xuất gia công thiết bị dân dụng giường inox

Liên hệ: 0904 627 195 - 0904 756 123

Giường Inox

Giường inox bệnh nhân mẫu 02

Giường inox bệnh nhân mẫu 02

Liên hệ

Giường inox bệnh nhân có nâng đầu Liên hệ đặt kích thước và thiết kế Hotline: 0904 627 195 - 0904 756 123

Giường Inox bệnh nhân 01

Giường Inox bệnh nhân 01

Liên hệ

Giường Inox y tế bệnh viện có 2 tay quay nâng đầu, nâng chân Liên hệ: 0904 627 195 - 0904 756 123