Bồn inox công nghiệp

Bồn vuông inox 1

Bồn vuông inox 1

Liên hệ

Bồn vuông inox 1 Tiêu chuẩn kỹ thuật bồn chứa dầu Bình chịu áp lực do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu...

Bồn vuông inox 2

Bồn vuông inox 2

Liên hệ

Bồn vuông inox 2 Tiêu chuẩn kỹ thuật bồn chứa dầu  Bình chịu áp lực do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo...

Bồn inox vuông

Bồn inox vuông

Liên hệ

Bồn inox vuông Tiêu chuẩn kỹ thuật bồn chứa dầu  Bình chịu áp lực do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu...

Bồn inox dạng trụ đứng

Bồn inox dạng trụ đứng

Liên hệ

Bồn inox dạng trụ đứng Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn inox do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu chuẩn ASME -...

Bồn inox chứa Bột giấy

Bồn inox chứa Bột giấy

Liên hệ

Bồn inox chứa Bột giấy Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa inox do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu chuẩn ASME...

Bồn chứa công nghiệp

Bồn chứa công nghiệp

Liên hệ

Bồn chứa công nghiệp Tiêu chuẩn kỹ thuật  Công ty CPĐTTM&SX inox Trung Thành là một trong những công ty hàng đầu trên lĩnh vực sản xuất các loại bồn công nghiệp. Các sản phẩm Bồn chứa...

Bồn xử lý nước

Bồn xử lý nước

Liên hệ

Bồn xử lý nước Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn xử lý nước thải trụ đứng do Công ty  CPĐTTM&SX Inox Trung Thành  thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo...

Bồn chứa cồn 50m3

Bồn chứa cồn 50m3

Liên hệ

  Bồn chứa cồn 50m3 Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn xử lý nước thải 100m3 ngày do Công ty CPĐTTM&SX Inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu...

Bồn Inox Chứa Hóa Chất

Bồn Inox Chứa Hóa Chất

Liên hệ

  Bồn inox chứa hóa chất     Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn inox do Công ty CPĐTTM&SX inox Trung Thành thiết kế, chế tạo theo công nghệ tân tiến hiện đại, được áp dụng theo tiêu chuẩn ASME - Section...